onsdag 27 maj 2009

Plastsoppan i Stilla Havet

Vatten i all ära men inte från vatten från engångsflaskor. Som Tony påminner har praktiskt taget hela havet mellan Hawaii och San Francisco ett tjock sediment av plastfibrer - en plastsoppa. Se detta klipp från utmärkta TED kring hur det ser ut och hur det påverkar djurlivet eller info från Greenpeace.

Tony och Sage vill också sprida miljömedvetenhet vilket glädjer mig.Men det är problematiskt när man är ute och reser. Kan man anta att Robbins har någon lösning med påfyllningsflaskor på UPW i Rom i september? Vi får väl se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar